BİODOĞAL®|Şartlar & Koşullar

1-Her hakkı saklıdır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları BİODOĞAL Markasına aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.

Bu siteyi inceleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alarak, sabit disk sürücünüze indirerek ya da başka kişilere dağıtarak bazı kısımlarını çoğaltabilirsiniz, ancak bu tür çoğaltmalar kesinlikle ticari olmayan, bilgi paylaşım amaçlı olmalıdır.

2-1 Şartlar İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ ve Ünvan: BİODOĞAL Doğal ve Organik Ürünler (Bundan böyle ‘BİODOĞAL’ olarak anılacaktır).

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak BİODOĞAL alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 20 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi kuruluşun teslimatı kabul etmemesinin den BİODOĞAL sorumlu tutulamaz.

Biodoğal sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının BİODOĞAL iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, BİODOĞAL ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini BİODOĞAL namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde; BİODOĞAL iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur.

Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aitir. BİODOĞAL mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit olarak havale gönderilerek iade ücreti alıcıya ödenir.

4.8-  Satın alınan ürünlerde arızalı, kırık veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde BİODOĞAL ile iletişime geçilip gerekli bilgilendirilme yapıldıktan sonra BİODOĞAL iletişim adreslerine BİODOĞAL tarafından belirlenen kargo firmasına aracılığı ile gönderim yapılabilir.

Bu 4.8 maddesi çerçevesince kargo giderleri BİODOĞAL karşılanacaktır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI-İADE ETME HAKKI 

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren, 3 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Satın alınmış olan ürünün açılmamış olması şarttır.

5.2-Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde BİODOĞAL iletişim kanallarına e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Ürün ile şikayetin BİODOĞAL tarafından  değerlendirilip, alıcıya şikayet konusunda bilgilendirilip , ürünün ilgili madde(MADDE 5) hükümleri çerçevesinde, iadesi kabul edilir.

5.3-Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün BİODOĞAL iletişim adreslerine iletisim@biodogal.com.tr gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin BİODOĞAL tarafına ulaşmasını iadesi yapılan ürünün BİODOĞAL eline geçmesi ile takip eden 7 gün içinde ürün  bedeli ALICI'ya iade edilir.

5.4- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Eğer ki alıcı kargo ücretini  ödemeyip karşı ödemeli olarak gönderir ise, kargo masrafları BİODOĞAL tarafından karşılanır ve bütün kargo masrafları alıcıya BİODOĞAL tarafından iade edilecek olan ücretten kesilir.

5.5- Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

5.6- İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri BİODOĞAL yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Maliyet fiyatları BİODOĞAL tarafından gizli tutulmaktadır.

Telefon: WhatsApp : 0552 463 64 25 055BİODOĞAL 

e-posta:iletisim@biodogal.com.tr

Alternatif e-posta: biodogal@windowslive.com

Adres:

    Ofis - Office : Alikahya Fatih Mahallesi Uygur Caddesi No:26 İzmit / KOCAELİ / TÜRKİYE